Rekonstrukce památek, s.r.o.

O naší firmě

Uvědomujeme si, že nám je dána možnost spoluutvářet náš životní prostor, prostředí, které nás obklopuje, a místo, ve kterém vychováváme naše děti. S touto odpovědností přistupujeme k realizaci zakázek naší společnosti.

Stavíme na samostatnosti a ochotě našich pracovníků a spolupracovníků stejně tak jako na jejich odborných znalostech. Když nevíme, nebojíme se to přiznat a požádat o radu někoho chytřejšího a zkušenějšího.

Rekonstrukce památek, s.r.o.

Naše filozofie

„Staré a opuštěné domy v sobě ukrývají spoustu krásy, kterou na první pohled nevidíme. Bojují s neúprosným časem a čekají, až půjde okolo někdo, kdo se podívá pozorněji a v ruinách odhalí krásu.“ Rádi bychom patřili k těm pozornějším a probouzeli krásu.

 

Libor Ptáček, jednatel společnosti


  • Věříme, že život ve starých domech má své neopakovatelné kouzlo. Vážíme si majitelů starých domů, kteří tomuto kouzlu propadnou, opravují je a chtějí v nich žít.
  • Dům vnímáme jako urbanistický prvek zasazený v jeho okolí, uliční čáře, v zástavbě dalších domů, v zahradě, parku a takto k němu přistupujeme.
  • Učíme se ze starých řemesel, postupů a dovedností a do naší práce vkládáme citlivou snahu o zajištění co nejvyššího soudobého uživatelského standardu bydlení.

  • Vážíme si toho, že nám jsou ochotni poradit ti nejzkušenější v našem oboru.
  • Uvědomujeme si, že za naší prací stojí konkrétní lidé a výsledky jejich práce jsou našimi výsledky.
  • Věříme, že naší nejlepší investicí do budoucna je investice do našich pracovníků a spolupracovníků a do vytvoření podmínek pro předávání zkušeností z generace na generaci tak, jak bývalo v našem oboru vždy zvykem.

Předmět našeho podnikání

Zaměření stavební výroby společnosti

Rekonstrukce historických objektů od fasády řemeslného domku až po generální rekonstrukci celé budovy s důrazem na citlivou obnovu fasádních plášťů, opravy krovů a dřevěných stropních konstrukcí, repasování a výrobu věrných replik dřevěných trámových stropů, historických schodišť, dřevěných oken, dveří a vrat.

Stavebně-truhlářská výroba replik historických výplní otvorů, zejména oken, dveří, výkladců, okenic a dveřnic

Odborně řemeslné truhlářské opravy historických výplní otvorů, zejména oken a dveří, stropních konstrukcí a ostatních stavebních konstrukcí ze dřeva
Restaurátorské práce dřevěných konstrukcí prováděných odborně řemeslným způsobem pod dohledem restaurátora, stropních konstrukcí, obkladů stropů a stěn, schodišť a historických výplní otvorů

Restaurátorské práce konstrukcí z kamene a kamenných soch, jejich obnova, statické zajištění a zesilování

Restaurátorské práce konstrukcí ze skla a restaurování vitráží, výroba a dodávka historických skel pro zasklení historických výplní otvorů a jejich replik

Umělecká kovářská práce a výroba kovářských výrobků, zejména pro stavební konstrukce

Předmět našeho podnikání

Architektonická a projekční kancelář

Architektonické studie záměru obnovy budovy a funkčního členění domu a přilehlých prostor
Posouzení stavu konstrukcí, návrh vhodných opatření a technických postupů rekonstrukce

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a vyřízení potřebné administrativy, zpracování výkazů výměr a položkových rozpočtů
Statické posudky na námi prováděné konstrukce

Výkon stavebního dozoru, výkon autorského dozoru architekta a výkon autorského dozoru projektanta