Projekční činnost

Na našich zakázkách zhotovíme chybějící projektovou dokumentaci stavby i prováděcích detailů v úrovni od výrobní dokumentace oken a dveří přes architektonickou dokumentaci až po dokumentaci skutečného provedení stavby. V takovém případě zajišťujeme i související inženýrskou činnost, tedy projednání dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a památkové péče.