Dům čp.216/12 v Bartolomějské ulici v Kutné Hoře – Vnitřním Městě

  • Stupeň památkové ochrany: Památková zóna UNESCO
  • Realizace: 05/2018 – 08/2018, dokončeno

Předmět plnění:

Rekonstrukce klasicistní fasády řemeslného domku a omítky ohradní zdi. Provedeno tradičními postupy ve vápenné omítce i fasádním nátěru.