Dům čp.272 v Orelské ulici v Kutné Hoře – Vnitřním Městě

  • Stupeň památkové ochrany: Památková zóna UNESCO
  • Realizace: 07/2018 – 12/2018, dokončeno

Předmět plnění:

Historicky věrné provedení rekonstrukce původního vzhledu klasicistní fasády hlavního průčelí domu dle dochované fotodokumentace, výroba profilované trámové římsy podkrovního balkónu a úprava zábradlí. Na zakázce byla použita technika kopie původního povrchu fasády ve 100% plochy, provedeno tradičními postupy ve vápenné omítce i fasádním nátěru.