KP Dům čp.165 v Šultysově ulici v Kutné Hoře – Vnitřním Městě

  • Stupeň památkové ochrany: Kulturní památka
  • Realizace: 06/2018 – 10/2019, dokončeno

Předmět plnění:

Statická oprava a zesílení dochovaného historického krovu, provedeno tradičními postupy na tesařské spoje, statický posudek Ing. Vít Mlázovský. Celková obnova střešního pláště s výměnou střešní krytiny a klempířského oplechování a opravou atik a komínového tělesa. Celková obnova fasády hlavního průčelí domu a fasády zadního traktu, repase oken, dveří a výlohy, stavební úpravy ohradní zdi nádvoří domu.