NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře

  • Stupeň památkové ochrany: Národně kulturní památka
  • Realizace: 07/2018 – 02/2020, dokončeno

Předmět plnění:

Repasování oken, dveří a vrat, restaurování vitráží, restaurování kamene, Umělecká kovářská práce ozdobné závěsy, štítky a kliky včetně cínování, výroba a montáž replik historických dveří, oken a dalších stavebně truhlářských výrobků, kopie historické sklo.