Obnova fasád

Věnujeme se převážně obnově tradičních omítaných a štukových vápenných fasád, důsledně využíváme tradiční materiály na vápenné bázi a dodržujeme tradiční pracovní postupy. Vždy bereme ohled na charakter stavby, záměr stavebníka, rozpočet. Zakázky jsme schopni řešit včetně návrhu vhodných opatření a odstranění příčin zjevných poruch včetně statiky konstrukcí. Postup u památkově chráněných objektů konzultujeme s odborníky z Národně památkového ústavu.

Repasujeme dochovaná historická okna a dveře a vyrábíme jejich věrné repliky. Formou spolupráce provádíme restaurátorské opravy vitráží, dodáváme zasklení oken a dveří v historickém provedení skla a vitráží a dále provádíme restaurátorské práce konstrukcí z kamene, zejména fasádních prvků a dveřních a okenních ostění.

Naše reference

Štuková výzdoba v obci Dobrná

Děčín, 2020-2021

Doplnění chybějící fasádní výzdoby v exteriéru dle částečně zachovaných fragmentů.